Noc kostelů 2024

Noc kostelů

Noc kostelů – zámecká kaple, farní kostel, klášterní kostel. Prohlídky, výstavy, recitál, koncert, ztišení…