Trasa č. 1

Nenáročná pěší procházka místními lesy, asi 14 km.
Bělá pod Bezdězem – železniční stanice Bělá pod Bezdězem město – Březinská studánka – pod Březinkou – U Maršů – U Daňků – Valdštejnsko – Bělá pod Bezdězem

Vycházíme od České brány a vydáváme se po zelené značce směrem k vlakové zastávce Bělá pod Bezdězem město. Cesta mezi poli nás odmění pohledem na nedaleký Bezděz, a při dobré viditelnosti na Ralsko, Mužský a výjimečně i na vzdálené Krkonoše. Následuje sestup do údolí u zastávky Bělá město a hned zase stoupání do protilehlé strany údolí. Po krátké době opět sestupujeme do údolí ke studánce. Je zde místo na občerstvení, případně i rozdělání ohně. Voda ve studánce je pitná. Bohužel po neukázněných návštěvnících a občas i vandalech (i přes snahu toto místo upravovat a udržovat) zůstává nepořádek. Po krátkém odpočinku pokračujeme po žluté značce pod Březinkou do Koňského dolu. Zde se dáme vpravo po modré značce k samotě (kdysi výletní hospodě) U Maršů a pokračujeme po žluté značce k samotě U Daňků. Zde odbočíme vpravo a zvolna stoupáme z údolí, po krátké době se opět setkáme s modrou značkou, která nás dovede na velkou kruhovou mýtinu Valdštejnsko. Pěkné místo vás určitě zláká k odpočinku. Na rozcestí se opět setkáme se zelenou značkou, která nás po 3,5 km dovede opět do Bělé pod Bezdězem. 

Trasa č. 2

Mírně náročná pěší procházka po zpevněných cestách, asi 18 km.

Bělá pod Bezdězem – Valdštejnsko – železniční zastávka Bezděz – Bezděz,ves – Vrchbělá – Bělá pod Bezdězem

Od České brány jdeme po zelené směrem Valdštejnsko (kratším směrem). Nejprve nás čeká poměrně dlouhá cesta mezi poli. Odměnou nám mohou být výhledy na vzdálené kopce, Bezděz, Ralsko, Baba i vzdálenější Ještěd. Na konci pole poměrně prudce sestoupíme do údolí, (tento úsek je nevhodný pro cyklisty, ti ho musí opatrně objet po vedlejší cestě). V údolí již obě cesty pokračují společně a po podejití tratě vstoupíme do rozsáhlých lesů bohatých na houby a borůvky. Po vyjití z údolí pokračujeme rovinatými lesy k Valdštejnsku. Určitě se vyplatí chvíli se zdržet. Dál se vydáme po modré značce k Bezdězu. U železniční stanice Bezděz je možnost občerstvení k nabrání sil na cestu do vesnice a případnému výstupu na hrad. Na poslední úsek cesty použijeme červenou značku, která nás povede okrajem bývalého vojenského prostoru do Bělé pod Bezdězem.

Trasa č. 3

Nenáročná pěší cesta, místy mimo turistické značení, cca 10 km.

Bělá pod Bezdězem – Vrchbělá – Mělnická cesta – Hlínoviště – Valdštejnsko – Bělá pod Bezdězem

Od České brány se vydáme po červené značce, zvolna sestoupíme do údolí bělského potoka a proti jeho proudu dojdeme ke zbytku vesnice Vrchbělá. Boční roklí začneme zvolna stoupat. Po vyjití z lesa narazíme na starou mělnickou cestu a dáme se po ní vlevo už bez značení, dojdeme do vsi Hlínoviště. Vesnicí sestoupíme do údolí, přejdeme železniční trať a po lesní cestě pokračujeme přímým směrem do lesa. Asi po 1 km dojdeme k silničce a také na modrou značku. Dáme se vlevo a po krátké době dojdeme k Valdštejnsku. Ostud se vrátíme do Bělé pod Bezdězem po zelené značce, buď přímo, nebo delší cestou kolem studánky.

 

Trasa č. 4

Středně náročná pěší cesta, převážně lesem cesty zpevněné nebo písčité, cca 25 km.

Bělá pod Bezdězem – Vrchbělá – Bezděz – Mariánská cesta – Vejčín – Jezová (vesnice) – Velký Radechov – Bělá pod Bezdězem

Od České brány jdeme po červené značce až na Bezděz a odtud pokračujeme po cyklotrase 3045 k Mariánské cestě. Během cesty se naskytne několik neobvyklých pohledů na oba Bezdězy. Na konci Mariánské cesty jdeme vpravo. Od této chvíle půjdeme po nevyznačených cestách. Brzy se dostaneme k okraji bývalé střelnice a můžeme se rozhlédnout co také umí člověk, i když příroda rány rychle zceluje. Pokračujeme raději dál k bývalé hájovně Vejčín. Tento úsek vede otevřeným terénem a zvláště v teplých dnech může být nepříjemný. U Vejčína přejdeme silnici Bělá – Kuřivody (zde máme možnost návratu do Bělé) a pokračujeme dál přímým směrem pod Radechov. Na jeho úbočí stojí roubená hájovna, či spíše zámeček. Z těchto míst je také pěkný rozhled na okolní lesy. Vrcholek kopce tvoří přírodní rezervace a je bez rozhledu. Jeho návštěvu nedoporučujeme. Odtud se vydáme přes lesy zpět do Bělé pod Bezdězem. Lze k tomu použít lesní cesty i blízké silnice.

Trasa č. 5

Náročnější cesta s výstupem na horu Velká Buková, většinou zpevněné lesní cesty. V některých úsecích náročnější orientace. Odměnou budou nádherné lesní partie. Cesta z velké části prochází bývalým vojenským prostorem, pozor na možný výskyt munice. Délka trasy je asi 30 km.

Bělá pod Bezdězem – Vrchbělá – Bezděz – Mariánská cesta – Studánka – Strážov – Buková hora – Kuřívody -Jezová – Bělá pod Bezdězem

Od České brány jdeme po červené značce na Bezděz a odtud pokračujeme po cyklostezce 3045 k Mariánské cestě, asi po kilometru odbočíme vpravo na asfaltovou silničku D 7. Zhruba po dvou kilometrech na křížení výrazných cest můžeme odbočit vpravo a po 150 m dojdeme k potůčku, který napájí malý rybníček. Zde si určitě rádi odpočineme. Vrátíme se na původní cestu a po 1,5 km dojdeme k velké volné ploše řídce porostlé listnatými stromy. Jsme na Strážově. Do konce druhé světové války zde byla osada a do roku 1850 sklářská huť. Také v tomto prostoru se asi zastavíme. Ze Strážova stoupáme silničkou D7 k Bukové hoře, určitě se vyplatí odbočit a vystoupat na vrchol, při dobré viditelnosti se otevírá široký rozhled. Místy jej sice ruší vzrostlé stromy, ale průhled se většinou najde. Vrátíme se na cestu a pokračujeme ještě asi 1 km po této značce, pak odbočíme vpravo (pozor na orientaci) a dojdeme do Kuřívod. Zde je možnost občerstvení a případného návratu do Bělé pod Bezdězem autobusem. Dál půjdeme do bývalé osady Jezová (zpočátku po cyklostezce 3045) odtud lesními cestami do Bělé pod Bezdězem.

 

Trasa č. 6

Nenáročná procházka lesem, na zpáteční cestu lze použít vlak nebo autobus. Délka trasy je asi 13 km. Částečně mimo značené cesty.

Bělá pod Bezdězem – Sahara – hájovna Bílý kámen – Bílý kříž – Klokočka – Malá Bělá, železniční stanice

Od České brány se vydáme vpravo ke křižovatce u sklárny, kde sestoupíme neznačenou cestou k rybníku. Dále vystoupíme úzkou cestičkou k domům na Sahaře, pokrčujeme rovně k lesu a po modré značce se dáme vpravo k rozcestí na krupské silnici. Odtud pokračujeme po žluté značce k hájovně Bílý kámen, pak po zelené značce až k silničce vedoucí na Klokočku. Dáme se po ní vlevo a po chvíli dojdeme ke kapli sv. Stapina, pod kaplí je pramen výborné vody. Dál můžeme jít po červené do Malé Bělé. Zde je možnost občerstvení a také vlakové i autobusové spojení do Bělé pod Bezdězem.

 

Trasa č. 7

Mírně náročná cesta. Trasa je dlouhá asi 22 km, částečně mimo značení. Omezené spojení autobusem z Bezdědic do Bělé pod Bezdězem.

Od České brány dojdeme po zelené značce na Valdštejnsko. Zde nechal zbudovat František Arnošt z Valdštejna komplex budov k loveckému odpočinku. Bohužel zachovány zůstaly puze dvě budovy – hájovna a stáj, a sochy granátníků oblečeny do tipických modrozlatých kabátců. Odtud půjdeme asi 0,5 km po modré značce vpravo, budeme sledovat sloupy elektrického vedení až k samotě U Daňků, dál pokračujeme přímo mezi poli k vyvýšenině Komošín, poté do obce Březovice. Zde je možnost občerstvení. Další úsek nás povede po silnicích (asi 1,5 km) do obce Víska. Na zajímavosti obce nás nejlépe upozorní informační tabule. Odtud sestupujeme prudce do hlubokého dolu, kterému se už odedávna říká Petrovina (název souvisí s loupežníky). Údolím vede zeleně značená cesta a pokud se dáme vpravo dovede nás asi po 7 km k železniční stanici Bezděz. Po cestě se nachází příjemný kiosek s možností odpočinku. Dál můžeme vlakem nebo pěšky do Bělé pod Bezdězem (pokud chceme údolí projít celé, tak půjdeme po sestupu do údolí vlevo a asi po 2 km dojdeme k silnici, po které se vrátíme do Březovic).

Trasa č. 8

Mírně náročná cesta. Trasa je dlouhá asi 22 km, částečně mimo značení. Omezené spojení autobusem z Bezdědic do Bělé pod Bezdězem.

Bělá pod Bezdězem – Velký Šibeňák – Lysá hora – Radechov – Bělá pod Bezdězem

Od České brány se vydáme vpravo, přejdeme křižovatku a kolem sklárny dojdeme po silnici ke koupališti. Před koupalištěm sejdeme ze silnice vpravo.Na křižovatce u restaurace “U Koupaliště” se vydáme vlevo, po několika minutách odbočíme vpravo na lesní cestu a začneme stoupat, nejprve po široké a pohodlné cestě mezi chatami, později se cesta úží a bude méně pohodlná. Po vyjití z údolí stojíme pod Velkým Šibeňákem. Na jeho vrcholu sice stojí vodojem a je nepřístupný, přesto je od plotu alespoň částečný výhled do okolí, jak na moře lesů, tak i na vzdálenou Vrátenskou horu, nebo na hrad Housku. Naše cesta však pokračuje dál lesy, obejdeme utečenecký tábor a záhy dojdeme k Lysé hoře. Její vrchol tvoří dvě stěny bývalého lomu. Místo zde je divoké, romantické a je zde potřeba jistá opatrnost. Rozhled z vrcholu je dost omezený. V pravé lomové stěně je v horní části velké skalní okno, nejlépe je viditelné z protilehlé stěny. Od Lysé hory můžeme dál putovat lesy až k Velkému Radechovu. Na jeho úbočí stojí roubená hájovna (bývalý zámeček), z těchto míst jsou také nejlepší rozhledy. Vrcholek kopce tvoří přírodní rezervace a výstup nelze doporučit, navíc je bez výhledu. Po odpočinku na tomto krásném místě se můžeme vydat na zpáteční cestu do Bělé pod Bezdězem.

Trasa č. 9

31Středně náročná cesta lesem, mezi skalními útvary s výstupem na Slatinné vrchy a Bezděz. Částečně značeno, v některých místech pozor na orientaci. Trasa je dlouhá asi 30 km.

Bělá pod Bezdězem – Valdštejnsko – Bezděz, železniční stanice – Kukačky – Okna – Slatinné vrchy – Bezděz – Bělá pod Bezdězem

Z Bělé pod Bezdězem se vydáme od České brány po zelené značce na Valdštejnsko a odtud pokračujeme po modré značce k železniční stanici Bezděz. Cesta je asfaltová. Zde je možnost občerstvení. Odtud pokračujeme po neznačené cestě podél trati asi 2 km, v těchto místech lze trať podejít a před námi se tyčí osamělá skála. Odtud máme několik možností, jak dojít do Oken, a všechny jsou zajímavé. Je zde i možnost občerstvení, nebo případného návratu zpět. Pokračujeme po zelené značce k Bezdězu, po přejití hlavní silnice odbočíme asi po 50 metrech na cestičku, ze které se nám po chvíli otevře pohled na Slatinné vrchy. Na jejich vrchol nevede žádná cesta, ale stojí za výstup. Odtud se vydáme k Bezdězu, výstup na hrad a pohled z věže na místa našeho putování už záleží na každém z nás. Do Bělé pod Bezdězem se například dostaneme po červeně značené cestě.