Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevindendrologická zahrada.

Když pánové profesoři a žáci lesnické školy v letech 1883-84 osazovali bělské náměstí, jistě netušili, že i po více jak stotřiceti letech bude respektováno jejich rozvržení na francouzský a anglický park. 

V letech 2010–12 proběhla rekonstrukce náměstí, a součástí prací, které posunuly střed města do 21. století byly i drobné udržovací práce v části arboreta, chcete-li v anglickém parku.

Níže uvádíme dendrologickou mapku s vyznačením osazených dřevin. A pod ní naleznete jejich malý atlas. Po kliknutí na latinské jméno naleznete více informací o daném kultivaru na wikipedii.

Příjemnou procházku naším parkem…