Bělský zámek

byl postaven na místě původní hradu nebo tvrze v letech 1582 – 1615. Koncem 17. století byl barokně upraven. V 19. století byla na zámku proslulá vyšší lesnická škola, na které učil
dr. Emanuel Purkyně, syn J. E. Purkyně. V roce 1941 byly na zámek přeneseny muzejní sbírky z nedalekého augustiniánského kláštera.

Dnes na zámku sídlí Muzeum Podbezdězí – pobočka Muzea Mladoboleslavska (krajská instituce), IC s expozicemi, Klub a klubík a prohlídkový okruh zámkem (městská instituce) a ZUŠ.

Radnice

Radnice v Bělé pod Bezdězem se nachází na náměstí. První záznam o radničním domě je z roku 1593, kdy obec zakoupila dřevěný dům.
V roce 1613 byl zbořen a na jeho místě byla postavena jednopatrová kamenná budova s mohutnou věží. V 1852 prošla rekonstrukcí a byla přestavěna na dnešní dvoupatrovou budovu. Ve zdi je upevněn etalon českého lokte – ve středověku užívaná délková míra. Na renesančním portálu hlavního vstupu je vytesán nápis, jehož překlad zní: „Věže s hradbou a obraz udatného lva zdobí toto město, ale ty, lve Kriste, řič je, zde sídlo je soudců, vězte to bezbožníci, jejichž srdce nemají v úctě zákonů božích. Vystavěno nákladem obce v roce, jenž značí soud – IVDICIVM – 1613“.  

Augustiniánský klášter
a kostel sv. Václava

Klášter byl založen roku 1345 Hynkem Berkou z Dubé pro řeholníky řádu sv. Augustina. Za husitských válek byl klášter vypálen. Roku 1624 daroval Albrecht z Valdštejna řeholníkům Bezděz, ale tam se jim příliš nelíbilo a proto se vrátili zpět do Bělé. Po smrti Albrechta z Valdštejna klášter chátral. K jeho obnovení došlo kolem roku 1650, dokončení provedl v roce 1659 stavitel Baltazar Casanova. Klášterní barokní kostel pochází z let 1708 – 1712. 

Budovu kláštera s přilehlými pozemky koupilo Město Bělá pod Bezdězem v roce 2019. Následně byla opravena střecha, byl proveden Stavebně historický průzkum kláštera a při výstavbě parkoviště také záchranný archeologický průzkum.

Děkanský chrám Povýšení sv. kříže 

Farní kostel s unikátní řezbou Piety ze 14. století byl vybudován současně s nově zakládaným městem, ale požár v roce 1635 jej až na sakristii úplně zničil. Sakristie je tedy zachovaná v původním gotickém slohu s krásnou křížovou klenbou. V roce 1650 byla věž i chrámová loď obnoveny, přičemž bylo využito zachovaných gotických zdí pětibokého závěru východní části presbyteria. Věž obdélníkového základu vybíhá ve čtyřboký jehlan.

Děkanský kostel Povýšení svatého Kříže

Česká brána 

Česká brána je jednou z původních bran, které sloužily ke vstupu do Bělé pod Bezdězem. Pochází z počátků historie města, z doby, kdy byla Bělá opevněna. Hradby byly otevřeny pěti branami a malou brankou, kudy se chodilo pod město pro vodu. Věž brány má čtvercový půdorys se zdmi z hrubého kamene o síle 2,3 m. Vysoká je asi 13 m, což je podle historických pramenů pouze část původní výšky. Střecha byla obnovena novým krovem a krytinou. Zajímavé je i předbraní, kde jsou patrné zbytky padacího mostu, který sloužil k překonání téměř 20 metrů širokého příkopu, jenž byl součástí opevnění.

Česká brána prošla v roce 2004 zásadní opravou a ve zpřístupněném interiéru se nachází galerie.

Otevírací doba: (červenec–srpen) Pá–Ne od 15:00 do 17:00

Městské opevnění 

Bělá pod Bezdězem byla v minulosti obehnána pevnými hradbami. Jejich části se dochovaly dodnes. Pozoruhodnou částí městského opevnění byla Česká brána. Její mohutná hranolová věž pochází ze 14. století. Zachovala se i parkánová hradba a nově byla odhalena v roce 2018 i část hradního příkopu. 

Kaple Nejsvětější trojice 

Kaple se nachází při silnici z Bělé pod Bezdězem do České Lípy. Jedná se o jednoduchou malou stavbu obdélníkového tvaru vzadu uzavřeného vybíhajícím polokruhem. Postavena byla počátkem 19. století. Na oltáři je obraz Nejsvětější Trojice od místního malíře Josefa Augusta Bubáka.

Mařatkova socha “Na stráž”

Pomník „Na stráž“ se nachází v parku v západní části náměstí v Bělé pod Bezdězem. Je dílem předního českého sochaře J. Mařatky, který byl spřízněn s bělskou rodinou Procházků. Socha představuje francouzského legionáře v nadživotní velikosti. Odhalen byl roku 1931, hned na začátku okupace byl na příkaz nacistů stržen a zakopán. Díky šetrnému postupu během odstraňování mohl být po osvobození znovu umístěn na své původní místo.

Další fotografie