Vaše přihláška bude zařazena do akce až po uhrazení „Vratného rezervačního poplatku“ 500 Kč na každou akci zvlášť na účet MKZ vedený u ČS a.s., pobočka Bělá p. B.

č. ú.: 482705379/0800, v.s. podle akce

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své příjmení, pro identifikaci platby.

Vyberte akci
Pokud přijedete na naši akci s odlišným sortimentem, než který uvedete na přihlášce, můžete být vykázáni z prostoru, kde se akce koná. Rezervační poplatek vám v tomto případě nebude vrácen.
Mějte při sobě revizní zprávy na každý spotřebič, včetně kabelů pro případné kontroly. Revizní zpráva nesmí být starší 6 měsíců