S festivalem amatérských divadelních souborů,  s Tréglovopu Bělou (my jí říkáme “Tréglovka”) jsme začali v roce 2004. Protože jsme neměli vhodný prostor, museli jsme požádat místní základní školu, o možnost pořádat festival v jejich Školním klubu. Pan ředitel Šíma nám vyšel vstříc a tak se od roku  2004 do roku 2007 sjížděla amatérská divadla do zdejší Základní školy.Po vybudování Komorního sálu v budově MKZ na Masarykově náměstí jsme se s festivalem přesunuli definitivně do vlastního prostoru. Jeden ročník jsme museli zrušit kvůli epidemii kovidu, ale jinak se snažíme pravidelně přivézt zajímavé divadelní menu pro všechny kdo mají rádi divadlo. Každý rok se snažíme uvádět i zajímavý titul z některého z profesionálních divadel. Ne vždy se to podaří. Limitováni jsme jak prostorem tak financemi, ale to si nestěžuji, to je prostě fakt.

Tréglova Bělá 2004
Tréglova Bělá 2005
Tréglova Bělá 2006
Tréglova Bělá 2007