Radnice na náměstí v Bělé pod Bezdězem

Bělá pod Bezdězem leží v malebné krajině západně od Mnichova Hradiště, severozápadně od města Mladá Boleslav.

Založení města a opevněného sídla Bělá, je úzce spjato s osudy královského hradu Bezdězu a snahou koruny získat vliv v oblasti severozápadně od Mladé Boleslavi. Pokus o založení města na úpatí Bezdězu selhal, politická situace se změnila a Václav II. přenechal zástavně část bezdězského panství Hynkovi z Dubé. Ten nechal město vyměřit na ostrožně nad říčkou Bělou, která byla pro výběr místa patrně rozhodující. Název města Nový Bezděz, objevující se v listině Hynka Berky z Dubé roku 1337 se neujal a správní centrum Podbezdězí bylo pojmenováno Bělá. Bývalé velké tržiště, dnešní náměstí, dosvědčuje, že se město mělo stát významným hospodářským střediskem kraje.

Do roku 1398 byla Bělá královským městem, které bylo obehnáno pevnými hradbami. Poté dali panovníci město několikrát do zástavy a držení Bělé se nakonec dostalo do rukou pánů z Michalovic. 

V té době také skončil slibný rozvoj s vzkvétajícími řemesly a obchodem. Za husitských válek byla Bělá dvakrát tvrdě dobývána a střídavě náležela stoupencům krále Zikmunda a Pražanům (Sirotkům).

Roku 1468 připadlo město pánům Tovačovským z Cimburka a poté pánům z Janovic. Později zde byli především Berkové z Dubé. Po Bílé hoře koupil roku 1622 zkonfiskované statky Albrecht z Valdštejna, který na město uvalil značné daně. Po jeho násilné smrti připadla Bělá Vlachovi Markraběti Caretto-Millesimo, od něhož ji roku 1678 koupil hrabě Arnošt z Valdštejna. V držení Valdštejnů zůstala až do roku 1848.

Dnes je Bělá pod Bezdězem památkovou zónou, dochovaly se zde části městského opevnění a mnoho dalších historických staveb. I v blízkém okolí Bělé najdeme řadu historických památek a přírodních zajímavostí. Nedaleko stojí mohutný hrad Bezděz a o něco dále je Máchovo jezero, jehož okolí láká turisty i milovníky kol.