Týden knihoven

Týden knihoven je celostátní akce, která se koná každoročně od roku 1996. První Týden knihoven byl zorganizován Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Letos se Týden knihoven bude konat od 2. do […]